Christiane Seehausen

Christiane Seehausen

Christiane er utdannet sykepleier med bachelorgrad i flerkulturell forståelse. Hun har videre studier i organisasjon og ledelse, pedagogikk, coaching og utviklingsstudier. Hun har i flere år jobbet i Nicaragua og senere som direktør for det kommunale integrasjonsssenteret for flyktninger i Norge. Christiane har deltatt i et nasjonalt team for å utvikle introduksjonsprogrammet for flyktninger i Norge, og implementert det i Lillehammer kommune. I samarbeid med Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet utviklet og implementerte hun årsstudiet Kultur og kommunikasjon, og jobbet senere som foreleser i studiet. Christiane har utviklet og implementert dialogopplæring i Europa, Latin-Amerika, Afrika og Midtøsten, og fasiliterer dialog i ulike sammenhenger i Norge.