Chro Borhan

Chro Borhan

Chro Borhan har en mastergrad i administrasjons og organisasjonsteori fra Universitetet i Bergen. Hun har tidligere jobbet med enslige mindreårige asylsøkere, NAV, menneskerettighetsprosjekter i Midtøsten, og som minoritetsrådgiver hos integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Chro har verv som megler i konfliktrådet, er teamleder i Help increase the Peace Program (HIPP) og Alternatives to Violence (AVP), og jobber med dialogfasilitering.