Steinar Bryn (permisjon)

Steinar Bryn (permisjon)

Steinar Bryn (1954) har en Ph.D grad fra University of Minnesota. De siste 20 årene har han jobbet med dialogfasilitering på Balkan. Han gir forelesninger om erfaringer fra dialogarbeidet og promoterer dialog som verktøy for fredsbygging i Europa og USA. Han jobber også med dialogens rolle i konflikthåndtering i Norge.