Trine Kjær Christensen (permisjon)

Trine Kjær Christensen (permisjon)

Trine Kjær Christensen har en mastergrad i fred-og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo, og en bachelor i sosialantropologi. Hun arbeidet tidligere som høgskolelektor ved Forsvarets høgskole, der hun underviste i kulturforståelse og kjønn i militære operasjoner. Trine har tidligere jobbet ved den danske ambassaden i Ghana og gjort feltarbeid i Liberia og i Den demokratiske republikken Kongo.