Vivian Haverstadløkken

Vivian Haverstadløkken

Vivian Haverstadløkken er utdannet innenfor informasjon og samfunnskontakt, men har all sin arbeidserfaring innenfor kultursektoren i Lillehammer og Oppland. I sin stilling i Peer Gynt AS ledet hun den internasjonale satsingen i forbindelse med Ibsenåret i 2006 i tillegg til å være produsent for flere av sceneproduksjonene både under Peer Gynt-stemnet, og internasjonalt. De siste ni årene har Vivian arbeidet som rådgiver i Oppland fylkeskommune hvor hun har vært prosjektleder for et større skoleutviklingsprogram, samt ansvarlig for satsingen på kunstnerresidenser i fylket. Vivian er også prosjektleder for Lillehammer sitt inkluderingsprosjekt, Kulturhjerte.