Bianca Kuhn

Bianca Kuhn

Bianca Kuhn kommer fra Stuttgart i Tyskland. Hun har batchelorgrad i engelsk og amerikansk litteratur, kultur, språk og Empirisk kulturelle studier fra universitetet i Tübingen. Hun tilbragte 5 måneder ved universitetet i Newcastle, England som erasmusstudent, og har fullført en 3 måneders praksisperiode ved et oversettelsesbyrå i Stuttgart. Hun jobber for tiden med mastergrad i fred- og konfliktstudier ved universitetet i Marburg. Bianca vil jobbe som praktikant hos Nansen Fredssenter i tre måneder, fra midten av juli til midten av oktober 2018.